Language of document :

Beroep ingesteld op 30 januari 2009 - Faria / BHIM

(Zaak F-7/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Spanje) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het beoordelingsrapport over de periode van 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007, alsmede veroordeling van de verwerende partij tot betaling van de door verzoekster geleden schade

Conclusies

nietigverklaring van het beoordelingsrapport over de periode van 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 17 oktober 2008 houdende afwijzing van verzoeksters klacht;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade, die ex aequo et bono op 100 000 EUR wordt geraamd;

verwijzing van het BHIM in de kosten van de procedure.

____________