Language of document :

Talan väckt den 30 januari 2009 - Faria mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-7/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Spanien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av utvärderingsrapport för perioden den 1 oktober 2006 till den 30 september 2007 och om skadestånd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara utvärderingsrapporten för perioden den 1 oktober 2006 till den 30 september 2007,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet av den 17 oktober 2008 att avslå sökandens klagomål,

förplikta svaranden att som ersättning för den ideella skada som sökanden lidit utge skadestånd i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) med 100 000 euro, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

____________