Language of document :

6. veebruaril 2009 esitatud hagi - Vicente Carbajosa jt versus komisjon

(Kohtuasi F-9/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Isabel Vicente Carbajosa (Brüssel, Belgia) jt (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis; E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus konkursside EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 konkursiteadete vastuvõtmise ja avaldamise kohta ja otsused, mis käsitlevad eelvaliku testide ja kirjalike katsete parandamist ja suuliste katsete hindamist.

Hagejate nõuded

Tühistada komisjoni otsused konkursside EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 vastuvõtutingimuste ja katsete toimumise tingimuste avaldamise ja kinnitamise kohta;

tühistada konkursside EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 komisjonide otsused, mis käsitlevad eelvaliku testide ja kirjalike katsete parandamist ja suuliste katsete hindamist;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________