Language of document :

Kanne 6.2.2009 - Vicente Carbajosa ym. v. komissio

(Asia F-09/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Isabel Vicente Carbajosa ym. (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus avointen kilpailujen EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 alullepanoa ja julkaisua sekä mainittujen kilpailujen esivalintakokeiden ja kirjallisten kokeiden tarkastamista ja suullisten kokeiden arviointia koskevan päätöksen kumoamisesta

Vaatimukset

komission päätökset avointen kilpailujen EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 julkaisusta ja mainittujen kilpailujen osallistumisedellytyksien sekä kokeiden kulun vahvistamisesta on kumottava

avointen kilpailujen EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 valintalautakuntien päätökset esivalintakokeiden ja kirjallisten kokeiden tarkastuksesta sekä suullisten kokeiden arvioinnista on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________