Language of document :

Tožba, vložena 6. februarja 2009 - Vicente Carbajosa in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-9/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Isabel Vicente Carbajosa (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o sprejetju in objavi razpisa natečajev EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08 ter odločb, ki se nanašajo na popravek predizbirnih testov in pisnih preverjanj ter na ocenjevanje ustnih preverjanj.

Predlogi tožečih strank

Odločbe Komisije o objavi in določitvi pogojev za odobritev in potek preverjanj v okviru natečajev EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08 naj se razglasijo za nične;

Odločbe komisij natečajev EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08 o popravku predizbirnih testov in pisnih preverjanj ter o ocenjevanju ustnih preverjanj, naj se razglasijo za nične;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________