Language of document :

Žaloba podaná dne 3. února 2009 - Moschonaki v. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

(Věc F-10/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Chrysanthe Moschonaki (Brusel, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Předmět a popis sporu

Jednak návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobkyně podané proti vedoucímu personálního oddělení kvůli psychickému obtěžování, a dále návrh, jehož předmětem je uložit žalované náhradu škody, kterou žalobkyně utrpěla

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ředitele nadace ze dne 29. února 2008, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně podaná proti vedoucímu personálního oddělení kvůli psychickému obtěžování;

v rozsahu, v němž je to nezbytné, zrušit výslovné rozhodnutí nadace ze dne 24. října 2008, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně ze dne 27. června 2008 podaná podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

uložit nadaci zaplatit žalobkyni náhradu škody, která se předběžně odhaduje na 100 000 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________