Language of document :

Beroep ingesteld op 3 februari 2009 - Moschonaki / Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

(Zaak F-10/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Chrysante Moschonaki (Brussel, België) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van de klacht die verzoekster wegens intimidatie tegen het hoofd personeelszaken heeft ingediend en, anderzijds, vordering om de verwerende partij te veroordelen tot betaling aan verzoekster van een schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het besluit van de directeur van de Stichting van 29 februari 2008 houdende afwijzing van de klacht die verzoekster wegens intimidatie tegen het hoofd personeelszaken had ingediend;

voor zover nodig, nietig verklaren het uitdrukkelijke besluit van de Stichting van 24 oktober 2008 houdende afwijzing van de klacht die verzoekster op 27 juni 2008 uit hoofde van artikel 90, lid 2, van het Statuut heeft ingediend;

de Stichting veroordelen tot betaling van een vergoeding aan verzoekster die voorlopig op 100 000 EUR wordt geraamd;

de verwerende partij verwijzen in de kosten van de procedure.

____________