Language of document :

Acțiune introdusă la 3 februarie 2009 - Moschonaki/Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

(Cauza F-10/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, o cerere de anulare a deciziei de respingere a plângerii reclamantei pentru hărțuire formulată împotriva șefului resurselor umane și, pe de altă parte, cerere de obligare a pârâtei la plata către reclamantă a unei despăgubiri pentru prejudiciile cauzate

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei directorului fundației din 29 februarie 2008 de respingere a plângerii reclamantei pentru hărțuire formulată împotriva șefului resurselor umane;

în măsura în care este necesar, anularea Deciziei explicite a fundației din 24 octombrie 2008 de respingere a reclamației formulate de reclamantă la 27 iunie 2008 în temeiul articolului 90 al doilea paragraf;

obligarea fundației la plata către reclamantă a unei despăgubiri evaluată provizoriu la 100 000 de euro;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________