Language of document :

Žaloba podaná dne 8. února 2009 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-11/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým žalovaná zamítla žádost žalobce o uhrazení určitých lékařských výdajů se sazbou úhrady 100 %.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, kterým byly zamítnuty obě jeho žádosti ze dne 27. prosince 2007 o úhradu lékařských výdajů;

pokud je to nezbytné, zrušit vyúčtování ze dne 16. října 2008;

uložit Komisi Evropských společenství, aby žalobci zaplatila na úhradu 100 % lékařských výdajů částku 356, 18 eur nebo nižší částku, kterou bude Soud považovat za spravedlivou a přiměřenou, spolu s úroky z této částky od prvního dne pátého měsíce, který následuje po dni, ve kterém byly obě žádosti doručeny svému adresátovi, ve výši 10 % ročně s roční kapitalizací nebo ve výši s kapitalizací a s dies a quo, kterou bude Soud považovat za spravedlivou;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________