Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 8ης Φεβρουαρίου 2009 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-11/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως με την οποία η καθής-εναγομένη απέρριψε αίτηση επιστροφής κατά 100 % ορισμένων ιατρικών εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο προσφεύγων-ενάγων.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση περί απορρίψεως των δύο αιτήσεων της 27ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την επιστροφή των ιατρικών εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο προσφεύγων-ενάγων·

να ακυρώσει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, το υπηρεσιακό σημείωμα της 16ης Οκτωβρίου 2008·

να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα, ως επιστροφή του 100 % των ιατρικών εξόδων, το ποσό των 356,18 ευρώ ή οποιοδήποτε χαμηλότερο ποσό που το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης θα επιδικάσει κατά δίκαιη κρίση, πλέον τόκων επί του ποσού αυτού, από την πρώτη ημέρα του πέμπτου μήνα μετά την ημέρα κατά την οποία αμφότερες οι αιτήσεις περιήλθαν στον αποδέκτη τους, προς 10 % ετησίως, με ετήσια κεφαλαιοποίηση, ή με το επιτόκιο, την κεφαλαιοποίηση και την ημερομηνία ενάρξεως της τοκοφορίας που το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης θα ορίσει κατά δίκαιη κρίση·

να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

____________