Language of document :

8. veebruaril 2009 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-11/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega kostja jättis rahuldamata taotluse hüvitada hageja teatud ravikulud 100% ulatuses.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 27. detsembril 2007 esitatud kaks taotlust hageja ravikulude hüvitamise kohta;

tühistada vajalikus osas 16. oktoobri 2008. aasta kiri;

mõista Euroopa Komisjonilt hageja kasuks tema ravikulude 100%-liseks hüvitamiseks välja 356,19 euro suurune summa või sellest väiksem summa, mida kohus peab kohaseks ja õiglaseks, ning millele lisandub iga-aastaselt kapitaliseeritav intress, mida hakatakse arvestama selle viienda kuu esimesest päevast, mil kostja mõlemad taotlused kätte sai, või millele kohaldatakse sellist intressimäära, kapitaliseerimist ja kulgema hakkamise kuupäeva, mida kohus peab õiglaseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________