Language of document :

2009. február 8-án benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-11/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperes orvosi költségeinek 100 %-os arányban történő megtérítése iránti kérelmét.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes orvosi költségeinek megtérítése iránti, 2007. december 27-i kérelmét elutasító határozatot;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a 2008. október 16-i feljegyzést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy az orvosi költségek 100 %-os megtérítése címén fizessen meg a felperesnek 356,18 eurót vagy olyan ennél kisebb összeget, amelyet igazságosnak és méltányosnak ítél, valamint ezen összeg kamatait mindkét kérelemnek a címzetthez történő megérkezését követő ötödik hónap első napjától számítva, mégpedig évi 10 %-os, évente tőkésített kamatot, illetve olyan mértékű és olyan tőkésítésű kamatot, olyan időponttól kezdve, amelyet a Közszolgálati Törvényszék méltányosnak ítél;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________