Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.10.2010 - Vicente Carbajosa ym. v. komissio

(Asia F-9/09)1

(Henkilöstö - Avoimet kilpailut EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 petostentorjunnan alalla - Henkilölle vastainen toimi - Hakijoiden sulkeminen kilpailusta alkukarsintakokeissa saatujen tulosten perusteella - EPSOn toimivallan puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Isabel Vicente Carbajosa ym. (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla hyväksytään ja julkaistaan kilpailuilmoitukset EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08, ja päätökset, jotka koskevat esivalintakokeiden ja kirjallisten kokeiden tarkastamista ja suullisten kokeiden arviointia

Tuomiolauselma

Kumotaan Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) päätökset olla ottamatta Vicente Carbajosaa kilpailussa EPSO/AD/117/08 ja Lehtistä et Menchéniä kilpailussa EPSO/AD/116/08 luetteloon hakijoista, joita pyydetään toimittamaan täydellinen hakemus.

Kanne jätetään tutkimatta muilta osin.

Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 82, 4.4.2009, s. 37.