Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. oktobra 2010 - Vicente Carbajosa in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-9/09)1

(Javni uslužbenci - Splošna natečaja EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08 na področju boja proti goljufijam - Akt, ki posega v položaj - Izključitev kandidatov na podlagi rezultatov, pridobljenih na pristopnih testih - Nepristojnost EPSO)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Isabel Vicente Carbajosa in drugi (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, ki se nanaša na sprejetje in objavo razpisa natečajev EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08 ter odločb v zvezi s popravo predizbirnih testov in pisnih preverjanj ter ocenjevanjem ustnih preverjanj

Izrek

1.    Odločbe Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da se na seznam kandidatov, pozvanih k predložitvi popolne kandidature, ne vpiše Vicente Carbajosa za natečaj EPSO/AD/117/08 ter Lehtinen in Menchén za natečaj EPSO/AD/116/08, se razglasijo za nične.

2.    V preostalem se tožba zavrže kot nedopustna.

3.    Evropska komisija nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 82, 04/04/2009, str. 37.