Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

15. prosince 2009

Věc F-8/09

Svetoslav Apostolov

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Nepřípustná žaloba – Opožděnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se S. Apostolov domáhá zejména zrušení rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) ze dne 21. října 2008, kterým se zamítá jeho stížnost proti rozhodnutí EPSO ze dne 25. dubna 2008, jímž mu bylo sděleno, že hodnocení výběrového testu, které obdržel v rámci výzvy k vyjádření zájmu EPSO/CAST27/4/07, nebylo dostatečné k tomu, aby mohl být zapsán do databáze vybraných kandidátů.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako nepřípustná. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Řízení – Lhůta pro podání žaloby – Zánik oprávnění v důsledku uplynutí lhůty – Omluvitelný omyl – Pojem

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 97 odst. 4 a čl. 100 odst. 3; služební řád úředníků, čl. 91 odst. 3)

V rámci právní úpravy Společenství týkající se lhůt pro podání žalob se pojem „omluvitelný omyl“, který umožňuje odchýlit se od této úpravy, vztahuje pouze na výjimečné okolnosti, za kterých zejména dotčený orgán jednal tak, že lze připustit, že toto jednání samo o sobě nebo v rozhodující míře způsobilo, že mohl být zmaten právní subjekt v dobré víře, jenž prokázal veškerou řádnou péči požadovanou od běžně informovaného subjektu.

(viz bod 21)

Odkazy:

Soudní dvůr: 15. prosince 1994, Bayer v. Komise, C‑195/91 P, Recueil, s. I‑5619, bod 26; 15. května 2003, Pitsiorlas v. Rada a ECB, C‑193/01 P, Recueil, s. I‑4837, bod 24