Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. december 15.

F‑8/09. sz. ügy

Svetoslav Apostolov

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Elfogadhatatlan kereset – Elkésettség”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben S. Apostolov többek között az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) 2008. október 21‑i, a felperes által az EPSO 2008. április 25‑i azon határozatával szemben benyújtott panaszát elutasító határozatának megsemmisítését kéri, amelyben arról tájékoztatták a felperest, hogy az EPSO/CAST27/4/7 érdeklődés kifejezése iránti felhívás kiválasztási tesztjein elért osztályzatai nem elegendők ahhoz, hogy őt felvegyék a kiválasztott pályázók adatbázisába.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Eljárás – Keresetindítási határidők – Jogvesztés – Menthető tévedés – Fogalom

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 97. cikk, 4. §, és 100. cikk, 3. §; személyzeti szabályzat, 91. cikk, (3) bekezdés)

A keresetindítási határidőkre vonatkozó közösségi szabályozás keretében a menthető tévedés fogalma, amely lehetőséget nyújt a határidőktől való eltérésre, csak kivételes körülményekre vonatkozhat, így különösen azokra, amikor az érintett intézmény olyan jellegű magatartást tanúsított, amely önmagában vagy meghatározó mértékben okozta a jóhiszemű és egy átlagosan tájékozott személytől megkövetelt gondosságot tanúsító jogalany menthető tévedését.

(lásd a 21. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑195/91. P. sz., Bayer kontra Bizottság ügyben 1994. december 15‑én hozott ítéletének (EBHT 1994., I‑5619.o.) 26. pontja; C‑193/01. P. sz., Pitsiorlas kontra Tanács és EKB, 2003. május 15‑én hozott ítéletének (EBHT 2003., I‑4837. o.) 24. pontja.