Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. travnja 2021. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità di Dublino/CZA

(predmet C-228/21)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e lʼImmigrazione – Unità di Dublino

Tuženik: CZA

Prethodna pitanja

Treba li članak 4. Uredbe (EU) br. 604/20131 tumačiti na način da se u tužbi podnesenoj u skladu s člankom 27. te uredbe protiv odluke o transferu koju je donijela država članica u skladu s mehanizmom iz članka 26. Uredbe i na temelju obveze ponovnog prihvata iz članka 18. stavka 1. točke (b) iste uredbe, može istaknuti samo činjenica da država koja je donijela mjeru transfera nije uručila informativnu brošuru uređenu člankom 4. stavkom 2. Uredbe?

Treba li članak 27. Uredbe [br. 604/2013] u vezi s uvodnim izjavama 18. i 19. i člankom 4. te uredbe tumačiti na način da u slučaju utvrđenja povrede obveza predviđenih člankom 4., djelotvorni pravni lijek zahtijeva od suda donošenje odluke kojom se poništava odluka o transferu?

U slučaju niječnog odgovora na drugo pitanje, treba li članak 27. Uredbe [br. 604/2013] u vezi s njezinim uvodnim izjavama 18. i 19. i člankom 4. tumačiti na način da u slučaju utvrđenja povrede obveza predviđenih člankom 4., djelotvorni pravni lijek zahtijeva od suda provjeru relevantnosti takve povrede s obzirom na okolnosti koje je naveo podnositelj pravnog lijeka te omogućuje sudu da potvrdi odluku o transferu uvijek kad ne postoje razlozi za donošenje sadržajno drukčije odluke o transferu?

____________

1     Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL 2013., L 180, str. 31.)