Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 9. apríla 2021 – Le Port de Bruxelles/Infrabel SA a Région de Bruxelles-Capitale/Infrabel SA

(vec C-229/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Le Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Odporkyňa v odvolacom konaní: Infrabel SA

Ďalší účastník konania: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Prejudiciálna otázka

V prípade, že vnútrozemský prístav – ktorý patrí do základnej siete – je už napojený na cestu a železničnú sieť, stanovuje článok 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ1 , vykladaný samostatne alebo v spojení s ostatnými ustanoveniami tohto nariadenia, povinnosť zachovať a udržiavať obidve tieto spojenia alebo povinnosť zdržať sa odstránenia jedného z nich, nech by už aj dôvodom pre odstránenie mala byť nedostatočná údržba?

____________

1 Ú. v. EÚ L 348, 2013, s. 1.