Language of document :

2020. december 17-én benyújtott kereset – Bizottság kontra Szlovákia

(C-683/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lindenthal, M. Noll-Ehlers meghatalmazottak)

Alperes: Szlovák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Szlovák Köztársaság – azáltal, hogy 445 fontosabb közútra nem dolgozott ki cselekvési tervet, és e cselekvési tervek összefoglalóit nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 8. cikkének (2) bekezdéséből és 10. cikkének (2) bekezdéséből eredő, ezen irányelv VI. mellékletével összefüggésben fennálló kötelezettségeit;

a Bíróság állapítsa meg, hogy hogy a Szlovák Köztársaság – azáltal, hogy 16 fontosabb vasútvonalra nem dolgozott ki cselekvési tervet, és e cselekvési tervek összefoglalóit nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdéséből és 10. cikkének (2) bekezdéséből eredő, ezen irányelv VI. mellékletével összefüggésben fennálló kötelezettségeit;

a Bíróság a Szlovák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdése alapján a Szlovák Köztársaság köteles volt legkésőbb 2013. július 18-ig cselekvési terveket kidolgozni a területén található fontosabb közutakra (olyan útvonal, amelyet évente hárommilliónál több jármű vesz igénybe) és fontosabb vasútvonalakra (olyan vasútvonal, amelyen évente 30000-nél több vonatszerelvény halad át). Ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdése, ezen irányelv VI. mellékletével összefüggésben értelmezve, annak biztosítására kötelezte a Szlovák Köztársaságot, hogy e cselekvési tervek összefoglalóit legkésőbb 2014. január 18-ig közöljék a Bizottsággal.

A Szlovák Köztársaság az általa korábban a Bizottság számára megjelölt 445 fontosabb közút és 16 fontosabb vasútvonal tekintetében nem teljesítette az ezen irányelv 8. cikkének (2) bekezdéséből és 10. cikkének (2) bekezdéséből eredő, ezen irányelv VI. mellékletével összefüggésben fennálló kötelezettségeit.

____________

1 HL 2002. L 189., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 101. o.