Language of document :

Žalba koju je 16. prosinca 2020. podnio smart things solutions GmbH. protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 15. listopada 2020. u predmetu T-48/19, smart things solutions/EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

(predmet C-681/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: smart things solutions GmbH (zastupnik: R. Dissmann, Rechtsanwalt)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Samsung Electronics GmbH

Rješenjem od 24. ožujka 2021., Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) odlučio je da žalba nije dopuštena i da društvo smart things solutions GmbH treba snositi vlastite troškove.

____________