Language of document :

2020 m. lapkričio 5 d. Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad / TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Vianini Lavori S.p.A

(Byla C-581/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven kasatsionen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Atskirąjį skundą pateikęs asmuo: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Kitos šalys atskirojo skundo nagrinėjimo procese: TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Vianini Lavori S.p.A

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/20121 1 straipsnis aiškintinas taip, kad tokia byla, kaip aprašytoji šioje nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, visa arba iš dalies laikytina civiline ar komercine byla, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį?

2.    Ar įgyvendinus teisę pateikti prašymą dėl laikinųjų (apsaugos) priemonių taikymo, dėl kurio teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės, jau priėmė sprendimą, teismas, į kurį kreipiamasi su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių tuo pačiu pagrindu ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 35 straipsnį, laikytinas neturinčiu jurisdikcijos nuo to momento, kai buvo pateikti įrodymai, jog bylą iš esmės nagrinėjantis teismas šiuo klausimu yra priėmęs sprendimą?

3.    Jeigu iš atsakymų į pirmuosius du prejudicinius klausimus bus matyti, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 35 straipsnį teismas, į kurį kreipiamasi, turi jurisdikciją, ar sąlygos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 35 straipsnį yra aiškintinos savarankiškai? Ar turi būti netaikoma nuostata, pagal kurią tokiu kaip nagrinėjamas atveju draudžiama taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešosios teisės subjekto atžvilgiu?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).