Language of document :

A Kúria (Magyarország) által 2020. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EuroChem Agro Hungary Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-583/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Kúria

Az alapeljárás felei

Felperes: EuroChem Agro Hungary Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Héa-irányelv1 273. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az abban a tagállamoknak adott felhatalmazás kereteit túllépi az olyan szankciórendszer, amely a kockázatos adózónak minősülő adózók esetében nem teszi lehetővé csekély súlyú, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez (EKAER) kapcsolódó jogsértés esetén a szállított áru értéke 40%-ának a 30%-ánál alacsonyabb összegű bírság kiszabását, illetve mellőzését?

A Héa-irányelv 273. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az ilyen mértékű szankció túllép az abban elismert, az adó behajtása és az adócsalás elleni küzdelem, mint cél megvalósításához szükséges mértéken (aránytalan)?

Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 26. cikk (2) bekezdését úgy kell- e értelmezni, hogy a kockázatos adózókra alkalmazandó szankciórendszer akadályozza az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása elvének érvényesülését?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006., L 347., 1. o.).