Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2020. november 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Reprensus GmbH kontra S-V Pavlovi Trejd EOOD

(C-591/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Reprensus GmbH

Alperes és a felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikke 1. pontjának a) alpontját és 2. pontját, hogy egy kártérítési kereset esetében fennáll a jogellenes károkozáson alapuló joghatóság, ha a felperest csalárd megtévesztéssel vették rá az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére?

____________

1 HL 2012. L 351., 1. o.