Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 4. avgusta 2016 – Peter Nowak/Data Protection Commissioner

(Zadeva C-434/16)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Peter Nowak

Nasprotna stranka: Data Protection Commissioner

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali so informacije, vsebovane v odgovorih kandidata ali njegovi odgovori med poklicnim izpitom, lahko osebni podatki v smislu Direktive 95/46/ES1 ?

Če so v skladu z odgovorom na vprašanje 1 vse ali nekatere informacije lahko osebni podatki v smislu Direktive, kateri dejavniki so pomembni pri ugotavljanju, ali je v določenem primeru taka pola osebni podatek, in kakšno težo imajo taki dejavniki?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355.