Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court - Irlanda) – Peter Nowak/Data Protection Commissioner

(Cauza C-434/16)1

(Trimitere preliminară – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46/CE – Articolul 2 litera (a) – Noțiunea «date cu caracter personal» – Răspunsuri scrise furnizate de candidat în cadrul unui examen profesional – Observațiile examinatorului referitoare la aceste răspunsuri – Articolul 12 literele (a) și (b) – Domeniul de aplicare al drepturilor de acces și de rectificare ale persoanei vizate)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court

Părțile din procedura principală

Reclamant: Peter Nowak

Pârât: Data Protection Commissioner

Dispozitivul

Articolul 2 litera (a) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat în sensul că, în condiții precum cele în discuție în litigiul principal, răspunsurile scrise furnizate de un candidat în cadrul unui examen profesional și eventualele observații ale examinatorului referitoare la aceste răspunsuri constituie date cu caracter personal, în sensul acestei dispoziții.

____________

1     JO C 364, 3.10.2016.