Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court – Irska) – Peter Nowak/Data Protection Commissioner

(Zadeva C-434/16)1

(Predhodno odločanje – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46/ES – Člen 2(a) – Pojem ,osebni podatki‘– Pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat – Komentarji popravljavca glede teh odgovorov – Člen 12(a) in (b) – Obseg pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa in popravka)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Peter Nowak

Nasprotna stranka: Data Protection Commissioner

Izrek

Člen 2(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da so v okoliščinah, kakršne so obravnavane v postopku v glavni stvari, pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat, ter morebitni komentarji popravljavca glede teh odgovorov osebni podatki v smislu te določbe.

____________

1 UL C 364, 3.10.2016.