Language of document :

2022 m. lapkričio 2 d. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe A. / P. S.A.

(Byla C-677/22)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe A.

Atsakovė: P. S.A.

Prejudicinis klausimas

Ar 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (nauja redakcija)1 , 3 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad aiškus verslininkų susitarimas dėl ilgesnio nei 60 dienų mokėjimo laikotarpio gali būti taikomas tik toms sutartims, kuriose sutarties sąlygos nėra suformuluotos tik vienos iš sutarties šalių?

____________

1 OL L 48, 2011, p. 1.