Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. kolovoza 2021. uputio Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunjska) – WA/Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

(predmet C-491/21)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Înalta Curte de Casație și Justiție

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: WA

Druga stranka u žalbenom postupku: Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

Prethodno pitanje

Treba li članak 26. stavak 2. UFEU-a, članak 20., članak 21. stavak 1. i članak 45. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te članke 4., 5. i 6. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljanju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ1 tumačiti na način da im je protivno nacionalno zakonodavstvo kojim se ne dopušta da se osobna iskaznica, koja može biti putna isprava unutar Europske unije, izda državljaninu države članice zbog toga što je taj državljanin uspostavio svoje prebivalište u drugoj državi članici?

____________

1 SL 2004., L 158, str. 77.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak SL 2016., L 87, str. 36.