Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 5. december 2012 - Bourtembourg mod Kommissionen

(Sag F-6/12) 

(Personalesag - tjenestemænd - udlandstillæg - begrebet fast bopæl - vedvarende eller sædvanligt midtpunkt for interesser - midlertidigt ophold med henblik på at gennemføre studier - det sted, hvor hovederhvervet udøves - tidsbegrænset ansættelsesforhold)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Julien Bourtembourg (Bruxelles, Belgien) (ved advokat C. Dony)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at udbetale sagsøgeren udlandstillæg.

Konklusion

1)    Kommissionens afgørelse af 24. maj 2011 om ikke at udbetale Julien Bourtembourg udlandstillæg annulleres.

2)    Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Julien Bourtembourgs omkostninger.

____________

1 - EUT C 184 af 23.6.2012, s. 22.