Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 decembrie 2012 - Bourtembourg/Comisia

(Cauza F-6/12)

(Funcție publică - Funcționari - Indemnizație de expatriere - Noțiunea de reședință obișnuită - Centru permanent sau obișnuit al intereselor - Ședere temporară pentru finalizarea studiilor - Loc de exercitare a activității profesionale - Raporturi de muncă pe durată determinată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Julien Bourtembourg (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: C. Dony, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și V. Joris, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care i s-a refuzat reclamantului beneficiul indemnizației de expatriere

Dispozitivul

Anulează decizia Comisiei Europene din 24 mai 2011 prin care i s-a refuzat domnului Bourtembourg beneficiul indemnizației de expatriere.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de domnul Bourtembourg.

____________

1 - JO C 184, 23.6.2012, p. 22.