Language of document :

Acțiune introdusă la 10 ianuarie 2012 – ZZ/Frontex

(Cauza F-5/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Frontex

Obiectul și descrierea litigiului

Cererea de anulare a deciziei Frontex prin care reclamantului i s-a aplicat o sancţiune şi a deciziei prin care s-a dispus concedierea acestuia

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 24 mai 2011 prin care s-a dispus concedierea reclamantului;

anularea deciziei din 16 aprilie 2011 prin care i s-a aplicat o sancţiune;

obligarea Frontex la plata cheltuielilor de judecată.