Language of document :

20. jaanuaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus EASA

(kohtuasi F-8/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat B.-H. Vincent)

Kostja: Euroopa Lennundusohutusamet

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus hageja teenistusest vabastamise kohta ning nõue hüvitada kahju, mis väidetavalt tekitati teenistusest vabastamise ja väidetava ahistamisega.

Hageja nõuded

Mõista AESA-lt välja 1 514 257,48 euro suurune summa ajutise teenistuja ametikoha kaotusega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks, millele lisanduvad jooksvad seadusjärgsed intressid alates nende arvestamise kuupäevast;

mõista AESA-lt välja ex aequo et bono 500,00 euro suurune summa päevas alates 31. maist 2010 kuni otsuse tegemiseni hüvitada kogu kahju, mis tekitati ahistamisega AESA teenistujate poolt, millele lisanduvad jooksvad seadusjärgsed intressid alates nende arvestamise kuupäevast;

mõista kohtukulud välja AESA-lt.