Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 20. janvārī – ZZ/EASA

(lieta F-8/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – B.-H. Vincent, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu atlaist prasītāju no darba un atlīdzināt iespējami ciestos zaudējumus, kas radušies šīs atlaišanas un apgalvotās uzmākšanās rezultātā

Prasītāja prasījumi:

piespriest EASA samaksāt summu EUR 1 514 257,48 apmērā kā atlīdzību par finansiālu un nefinansiālu zaudējumu saistībā ar prasītāja atlaišanu no pagaidu darbinieka amata, šai summai pieskaitot procentus pēc likumā noteiktās likmes sākot no brīža, kad šī summa bija jāsamaksā;

piespriest EASA samaksāt konkrētu naudas summu, šo summu nosakot ex aequo et bono EUR 500,00 apmērā par katru dienu laika posmā no 2010. gada 31. maija līdz dienai, kad tiek pieņemts lēmums par visu zaudējumu pilnīgu atlīdzināšanu, kuri radušies šīs iestādes darbinieku īstenotās uzmākšanās dēļ, pieskaitot šai summai procentus pēc likumā noteiktās likmes sākot no brīža, kad šī summa bija jāsamaksā;

piespriest EASA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.