Language of document :

Tožba, vložena 20. januarja 2012 – ZZ proti EASA

(Zadeva F-8/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: B.-H. Vincent, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost v letalstvu

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero se tožeči stranki odpove pogodba o zaposlitvi, in povračilo škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi tega in zaradi domnevnega nadlegovanja.

Predlogi tožeče stranke

Naložitev EASA plačilo zneska 1.514.257,48 EUR iz naslova povračila materialne in nematerialne škode, povezane z izgubo njegove funkcije kot začasni uslužbenec; ta znesek naj se poviša za zakonite obresti, ki tečejo od dneva zapadlosti;

Naložitev EASA dnevnega zneska, določenega ex aequo et bono na 500,00 EUR na dan med 31. majem 2010 in dnevom, ko bo vročena odločba, iz naslova povračila celotne škode, ki je nastala zaradi nadlegovanja njenih uslužbencev; ta znesek naj se poviša za zakonite obresti, ki tečejo od dneva zapadlosti;

EASA naj se naloži plačilo stroškov.