Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne prvi 23. oktobra 2013 – Aristidis Psarras proti (ENISA)

(Zadeva F-7/12)1

(Javni uslužbenci – Začasni uslužbenec – Ocenjevanje – Ocenjevalno obdobje za leto 2009 – Karierno ocenjevalno poročilo – Predlog za razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila – Akt, ki posega v položaj – Očitno nedopustna tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Aristidis Psarras (Heraklion, Grčija) (zastopnika: L. Levi in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (zastopniki: E. Maurage, zastopnik, skupaj z D. Waelbroeckom in A. Duronom, odvetnikoma)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za leto 2009, ki se nanaša na tožečo stranko, in odločbe o določitvi seznama uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2010, in, po potrebi, odločbe z dne 17. oktobra 2011 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    Evropska agencija za varnost omrežij in informacij nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil A. Psarras.

____________

1 UL C 133, 5.5.2012, str. 20.