Language of document :

Acțiune introdusă la 20 iulie 2011 - ZZ/Curtea de Conturi

(Cauza F-69/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Curții de Conturi de a nu îl numi pe reclamant în postul de director al Direcției resurse umane și de a numi un alt candidat în acel post

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Curții de Conturi de a numi o altă persoană în postul de director al Direcției resurse umane și de a nu îl numi pe reclamant în acel post;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamației;

obligarea Curții de Conturi la repararea prejudiciului material suferit care constă în pierderea drepturilor financiare legate de deciziile contestate (inclusiv în ceea ce privește cariera și drepturile de pensie) și, prin urmare, plata acestor drepturi începând cu 1 ianuarie 2001;

obligarea Curții de Conturi la plata unui euro simbolic cu titlu de reparare a prejudiciului moral;

obligarea Curții de Conturi la plata cheltuielilor de judecată.

____________