Language of document :

Žaloba podaná 21. júla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-70/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobkyne za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotenie služobného postupu žalobkyne za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008; presnejšie časť tejto správy, ktorú za toto obdobie vypracoval EUROSTAT,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________