Language of document :

Talan väckt den 21 juli 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-70/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens utvärderingsrapport för perioden 1 januari 2008-31 december 2008.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens utvärderingsrapport för perioden 1 januari 2008-31 december 2008, och närmare bestämt den del av rapporten som upprättats av Eurostat för samma period, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________