Language of document :

Beroep ingesteld op 22 juli 2011 - ZZ / Hof van Justitie van de Europese Unie

(Zaak F-71/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: J.-M. Bauler, advocaat)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het beoordelingsrapport van de verzoekende partij over de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 alsmede veroordeling van de verwerende partij tot betaling van vergoeding voor de immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het beoordelingsrapport over de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007; subsidiair, nietigverklaring van de nota van 9 september 2009, opgesteld na de nietigverklaring van het vorige beoordelingsrapport over dezelfde periode;

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht van 14 april 2011;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag van 50 000 EUR ter vergoeding van de immateriële schade;

verwijzing van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________