Language of document :

Talan väckt den 22 juli 2011 - ZZ mot Europeiska unionens domstol

(Mål F-71/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten J.-M. Bauler)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för perioden den 1 januari 2007-31 december 2007, samt yrkande om att svaranden ska utge ersättning för den ideella skada som sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara betygsrapporten för perioden den 1 januari 2007-31 december 2007, alternativt ogiltigförklara betygsrapporten av den 9 september 2009 som upprättats till följd av ogiltigförklaringen av den tidigare betygsrapporten för samma period,

ogiltigförklara beslutet att avslå klagomålet av den 14 april 2011,

förplikta svaranden att utge ersättning till ett belopp av 50 000 euro för den ideella skada som sökanden lidit, och

förplikta Europeiska unionens domstol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________