Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 12. detsembri 2012. aasta määrus -Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-70/11)

(Avalik teenistus - Ametnikud - 2008. aasta hindamine - Osal tööajast tööülesannete täitmisest vabastamine ametiühingualase esindamise eesmärgil - Ametniku teenistustalituses täidetud ülesandeid hõlmav hindamisaruanne - Konsulteerimine ad hoc hindamiskomisjoniga - Ametniku tööülesanded - Ametniku ametiühinguline tegevus - Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada osa hageja hindamisaruandest, mis on koostatud ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31. detsember 2008 kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta G. Lebedefi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 - ELT C 282, 24.9.2011, lk 52.