Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2012 - Lebedef/Comisia

(Cauza F-70/11)

(Funcție publică - Funcționari - Exercițiu de evaluare pentru anul 2008 - Reducerea la jumătate a programului de lucru în scopul reprezentării sindicale - Raport de evaluare care cuprinde atribuțiile exercitate în serviciul în care este repartizat - Consultarea grupului ad hoc - Desemnare statutară - Desemnare sindicală - Acțiune vădit nefondată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giorgio Lebedef (Seninngerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

Domnul Lebedef suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 - JO C 282, 24.9.2011, p. 52.