Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 12 januari 2012 – Schreiber mot kommissionen

(Mål F-68/11)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 282, 24.9.2011, s. 52.