Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. října 2013 – BF v. Účetní dvůr

(Věc F-69/11)1

„Veřejná služba – Řízení o obsazení pracovního místa ředitele – Zpráva výběrové komise – Odůvodnění –Nedostatek – Protiprávnost rozhodnutí o jmenování – Podmínky“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BF (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr (zástupci: T. Kennedy a J. Vermer, zmocněnci, ve spolupráci s D. Waelbroeckem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Účetního dvora nejmenovat žalobce do funkce ředitele ředitelství lidských zdrojů a jmenovat do uvedené funkce jiného kandidáta.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 18. listopadu 2010, kterým Účetní dvůr Evropské unie jmenoval Z do funkce ředitelky ředitelství lidských zdrojů a zamítl kandidaturu BF na tuto pozici se zrušuje.Řízení o návrhu Účetního dvora Evropské unie vyřadit ze spisu přílohy A 7 a A 11 žaloby se zastavuje.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Účetní dvůr Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené BF.