Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 21 september 2015 – Anagnostu m.fl. mot kommissionen

(Mål F-72/11)1

(Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandena år 2010 och år 2011 – Vägledande multiplikationsfaktorer – Artikel 6.2 i tjänsteföreskrifterna – Övergångsåtgärder för perioden från den 1 maj 2004 till den 30 april 2011 – Artikel 9 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Allmänna genomförandebestämmelser i artikel 45 i tjänsteföreskrifterna – Fastställande av tröskelvärden– Icke-upptagande på förteckningen över befordrade tjänstemän – Berättigat intresse att agera)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgien) och 24 andra sökanden (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten om fastställande av tröskelvärdena för befordran till lönegrad AD13 och AD14 vid befordringsförfarandena år 2010 och år 2011, förteckningen över tjänstemän som befordras till lönegraderna AD13 och AD14 under befordringsförfarandet år 2010 samt kommissionens implicita beslut att inte befordra ett större antal andra tjänstemän till lönegraderna AD12 eller AD13

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 26 november 2010 att inte befordra A. Antoulas, D. Bruni, D. Nicolaidou-Kallergis och A. Xanthopoulos ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära fyra tjugofemtedelar av sina rättegångskostnader och ersätta fyra tjugofemtedelar av sökandenas rättegångskostnader.

De andra sökandena än A. Antoulas, D. Bruni, D. Nicolaidou-Kallergis och A. Xanthopoulos ska bära tjugoen tjugofemtedelar av sina rättegångskostnader och ersätta tjugoen tjugofemtedelar av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 290, 1.10.2011, s. 20.