Language of document :

2021 m. sausio 19 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eurocostruzioni Srl / Regione Calabria

(Byla C-31/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Eurocostruzioni Srl

Atsakovas: Regione Calabria

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal 2000 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/19991 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo, ir konkrečiai jo priedo 1 taisyklės 2 dalies „Išlaidų įrodymas“ 2.1 punkto nuostatas galutinių naudos gavėjų mokėjimai būtinai turi būti pateisinti gautomis [apmokėtomis] sąskaitomis-faktūromis, net tuo atveju, kai finansavimas gavėjui buvo suteiktas tam, kad jis nekilnojamojo turto objektą pastatytų panaudodamas savo medžiagas, įrangą ir darbo jėgą, ar nuo jų galima nukrypti pagal kitą nuostatą nei ta, kuria reikalaujama pateikti „lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentus“.

2.    Koks žodžių junginio „lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentai“ aiškinimas yra teisingas?

3.    Konkrečiai kalbant, ar minėtomis reglamento nuostatomis draudžiami nacionalinės ir regioninės teisės aktai ir administracinės įgyvendinimo priemonės, pagal kurias tuo atveju, kai finansavimas gavėjui skiriamas pastatui pastatyti panaudojant savo įranga, priemones ir darbo jėgą, turi būti numatyta išlaidų, kurias finansuoja viešoji administracija, kontrolės sistema, kurią sudarytų:

    a)    išankstinis darbų apimties nustatymas vadovaujantis regiono nustatytu viešojo darbų pirkimo kainoraščiu, o jeigu jame nėra tam tikrų išlaidų punktų – galiojančiomis rinkos kainomis, kurias turėtų įvertinti projektavimo specialistas,

b)    vėliau pateikiama ataskaita, į kurią būtų įtraukti darbų apskaitos dokumentai, t. y. statybos darbų žurnalas ir apskaitos registras kiekviename puslapyje tvarkingai pasirašyti statinio statybos vadovo ir dotaciją gavusios įmonės, taip pat atliktų darbų patikrinimas ir palyginimas remiantis a punkte nurodytomis vieneto kainomis, kurį atliktų kompetentingos regioninės administravimo įstaigos paskirta patvirtinimo komisija.

____________

1 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999 nustatantis bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (OL L 161, 1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk., 1 t., p. 31).