Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. siječnja 2021. uputio Gerichts Erster Instanz Eupen (Belgija) – IO/Valonska regija

(predmet C-23/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Gericht Erster Instanz Eupen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: IO

Tuženik: Wallonische Region

Prethodna pitanja

Je li nacionalni propis, na način na koji ga primjenjuje Valonska regija, kojim se uporaba bez obvezne ponovne registracije stranog službenog vozila, koje je na raspolaganje direktoru (ili osobi koja se bavi slobodnim zanimanje) s prebivalištem u Belgiji stavilo poduzeće (s pravnom osobnosti ili bez nje) sa sjedištem u državi članici Unije različitoj od Belgije, uvjetuje time da taj direktor (ili osoba koja se bavi slobodnim zanimanje) u vozilu ima potvrdu poduzeća (s pravnom osobnosti ili bez nje) ili putni nalog (odnosno potvrdu u smislu članka 3. stavka 2. točke 2. Kraljevske uredbe od 20. srpnja 2001.), protivan relevantnim europskim pravnim pravilima a osobito članku 49. (sloboda poslovnog nastana) i članku 56. (sloboda pružanja usluga) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)?

Je li uvjet kojem podliježe uporaba službenog vozila registriranog u inozemstvu stavljenog na raspolaganje članu društva i direktoru koji živi u Belgiji, prema kojem potonji mora plaću ili dohodak primati od poduzeća, u skladu s relevantnim europskim pravnim pravilima a osobito člankom 49. (sloboda poslovnog nastana) i člankom 56. (sloboda pružanja usluga) UFEU-a?

Je li nacionalni propis, kako ga je Valonska regija prethodno opisala i provodi, opravdan zahtjevima javne sigurnosti ili drugim zaštitnim mjerama te je li nužno, kako bi se ostvario cilj koji se nastoji postići, da se tim propisom, koji se tumači na način da se njime predviđa da se u vozilu obvezno sa sobom mora imati dokaz o narudžbi uz potvrdu da je vozilo stavljeno na raspolaganje, ili se cilj mogao postići drugim manje strogim i manje formalističkim sredstvima?

____________