Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Łodzi (Poola) 15. jaanuaril 2021 – TM versus EJ

(kohtuasi C-28/21)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Łodzi

Põhikohtuasja pooled

Hageja: TM

Kostja: EJ

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (ELT 2009, L 263, lk 11) artiklis 3 sisalduvat1 väljendit „iga liikmesriik võtab kõik vajalikud meetmed“ tuleb tõlgendada nii, et liikmesriikide õigusaktide kohaselt peab kindlustusseltsi vastutus tsiviilvastutuskindlustuse raames hõlmama kahju täieliku hüvitamise, sh sellise tulu hüvitamise, mis kannatanul kahjujuhtumi tagajärjel saamata jäi?

____________

1 ELT 2009, L 263, lk 11.