Language of document :

2021 m. sausio 15 d. Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZA, AZ, BX, CV, DU ir ET / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Byla C-25/21)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: ZA, AZ, BX, CV, DU ir ET

Atsakovė: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Jei ieškovas įrodo, kad jo ir REPSOL išimtinio tiekimo, naudojant komercinį pavadinimą, sutartinius santykius (grindžiamus komiso veiklos modeliu arba pardavimu taikant nurodytą referencinę perpardavimo kainą su nuolaida) nacionalinė konkurencijos tarnyba jau išnagrinėjo laiko ir teritorijos atžvilgiu, ar laikytina, kad šiems sutartiniams santykiams taikomas 2001 m. liepos 11 d. Tribunal de Defensa de la Competencia (Konkurencijos teismas, Ispanija) sprendimas (byla 490/00 REPSOL) ir (arba) 2009 m. liepos 30 d. Comisión Nacional de la Competencia (Nacionalinė konkurencijos komisija, Ispanija) sprendimas (byla 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), t. y. įvykdyti Reglamento (EB) Nr. 1/20031 2 straipsnyje nustatyti reikalavimai, susiję su pareiga įrodyti pažeidimą?

2.    Jei į pirmesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai ir šioje byloje būtų nustatyta, kad sutartiniams santykiams taikomas 2001 m. liepos 11 d. Tribunal de Defensa de la Competencia sprendimas (byla 490/00 REPSOL) arba 2009 m. liepos 30 d. Comisión Nacional de la Competencia sprendimas (byla Nr. 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), ar tuomet automatiškai turi būti pripažinta, kad susitarimas yra negaliojantis, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnio 2 dalį?

____________

1 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).