Language of document :

Pritožba, ki jo je 18. januarja 2021 vložila Dermavita Co. Ltd zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 18. novembra 2020 v zadevi T-643/19, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Zadeva C-26/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Dermavita Co. Ltd (zastopnik: D. Todorov, advokat)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Allergan Holdings France SAS

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 4. maja 2021 odločilo, da pritožba ni dopustna in da družba Dermavita Co. Ltd nosi svoje stroške.

____________